Sebepoznávací konzultace

Dlouho jsem hledala nějakou jasně definovanou metodu, která si poradí s každým problémem duše. Tu vystuduji a suverénně ji budu nabízet všem trápícím se lidem. Dosud jsem žádnou takovou nenašla. Přestože metod existuje spousta. Jak je to možné? Dospěla jsem k závěru, že vždy záleží na nás. Na naší volbě. Na tom, zda jsme ochotní přijmout svůj díl zodpovědnosti za náš vlastní život. A že zásadní je naše rozhodnutí. Rozhodnutí pro život v souladu se sebou samým. Solidní klišé, viďte. Často si ale nevíme rady, jak k onomu rozhodnutí dojít. Co chci já? Co chci skutečně já? K poznání nám mohou bránit tzv. slepé skvrny. Jsou to obranné mechanismy, které jsme se naučili používat, abychom byli schopni žít i přes různé těžké životní události, které jsme museli překonat. Taky často ztrácíme pocit volby. Přitom volbu máme vždy. Jen ji nevidíme. Proto má smysl vyhledávat pomoc, když se cítíme bezradní. I proto nežijeme na světě sami, ale ve skupině, abychom si mohli navzájem pomáhat.

Odjakživa mě fascinuje, jak každý vnímáme svět různým pohledem. Baví mě nahlížet do myslí ostatních lidí. Ráda naslouchám lidem a poskytuji jim prostor. Budu ráda, když mě necháte do sebe nahlédnout.

K práci s klienty používám svalový test z Kineziologie One Brain, Bachovy květové esence a různé sebezkušenostní techniky, které sama průběžně absolvuji. Neposkytuji psychoterapeutickou péči, i když ji to v mnohém může připomínat. Na Vaše otázky si sami odpovíte slovně nebo odpoví vaše tělo přes kineziologický svalový test. Tím se nechávám hodně vést.

Můj hlavní záměr je dodat klid. Protože ze zkušenosti vidím, že jedině v klidu může být funkční řešení viditelné. První sezení trvá až 2 hodiny, další obvykle kolem 1,5 hodiny. Cena za 1 sezení je v minimální výši 600 Kč na pokrytí nákladu s nájmem, konečnou cenu však určujete sami. U této služby nedokážu určit jednotnou cenu. Vycházejte prosím z pocitu, jaký efekt pro vás sezení mělo. Já do něj vkládám energii, Vy ji vyvažujete penězi.