Kineziologie One Brain

Kineziologie je terapeutická metoda kombinující západní a tradiční čínskou medicínu. Používá se k odblokování stresu a negativních emocí prožitých v minulosti. Pomáhá nám poznat sebe sama a rozklíčovat, proč se nám děje, co se nám děje.

Poskytuje mnoho nástrojů, hlavní je tzv. kineziologický test, neboli práce s pohybem svalů, který umožňuje komunikaci s mozkem (podvědomím). Testuje se obvykle na předloktí a svaly reagují oslabením na negativní informace a posílením na pozitivní. Vhodně kladenými otázkami se můžeme dostat k jádru blokovaného duševního konfliktu, který způsobuje problém v našem reálném životě.

Název metody kineziologie One Brain (Jednotného mozku) je odvozen od dokonalého propojení a spolupráce obou mozkových hemisfér. Levá hemisféra je logická, analyzující, časová, kontrolující, zaměřená na strach a typicky mužské chování. Pravá hemisféra je tvořivá, umělecká, neznající strach, diplomatická a typicky ženská. Energetické bloky v komunikaci mezi oběma hemisférami jsou zpravidla vyvolány stresem, emocionálním traumatem, duševním konfliktem apod. Tyto bloky nám znemožňují v určitých situacích mít potřebný nadhled, pocit svobodné volby a dokázat řešit vědomě problémy. Cítíme se bezmocní, zahnaní do kouta, nejsme schopní jednat konstruktivně a opakujeme stále stejné chyby. Díky kineziologii se na problém můžeme podívat z jiného úhlu, pochopit, kdy se v minulosti emoce zablokovala. Vhodnými korekcemi ji povolíme a tím blok odstraníme. Dojde k pochopení a my se naučíme ve stresové situaci reagovat dle skutečných okolností a ne na základě našich starých traumatizovaných emocí. V podstatě získáme možnost vědomé volby.

 

Co se dá kineziologií řešit?

Možnosti jsou prakticky neomezené, vždy záleží na každém, na kolik je ochotný na sobě pracovat, otevřít se, přiznat si nejrůznější věci.  Níže uvádím příklady potíží:

  • Stres a strachy
  • Dyslexie, dysgrafie, poruchy soustředění, hyperaktivita, logopedické potíže nebo poruchy učení
  • Závislosti, fobie
  • Zlepšení komunikace
  • Partnerské problémy
  • Zvýšení své vlastní hodnoty, nalezení seberealizace, znovunalezení sebedůvěry, větší kreativity apod.

 

Jak probíhá sezení?

Nejprve vedu s klientem rozhovor za účelem sepsání seznamu, co ho trápí. Pro testování svalů a kvalitní zpětnou vazbu musí být vyčištěn svalový obvod. Potom přicházejí na řadu tzv. předtesty – jemné korekce, které uvolní podvědomý strach z testování a zabrání také přetížení organismu.

Poté se z vytvořeného seznamu vytestuje priorita na odblokování. Ta se pročistí v přítomnosti, minulosti, případně i budoucnosti. Zhruba 21 dní odblok doznívá. Nejpozději po uplynutí této doby dokáže klient v krizových momentech jednat na základě svobodné volby, nedrží se už tedy nefunkčních vzorců chování jako doposud.

Jedno sezení trvá 1-1,5 hodiny.

Malé děti do zhruba 7 let lze testovat přes prostředníka (nejlépe matku).

 

Moje cesta ke kineziologii:

O kineziologii jsem věděla už mnoho let, ale až před pár lety jsem ji zkusila jako klientka. Natolik mě ta metoda oslovila, že jsem ji začala studovat, jen co mé děti trochu povyrostly. Aktuálně mám za sebou 10 stupňů z 10 a kineziologií jsem pohlcená pořád víc. Budu ráda, když mi svěříte důvěru a společně zkusíme rozklíčovat, co se skrývá za Vašimi problémy.

Pozn.: Líbí se mi, že kineziologie pracuje i s Bachovými esencemi. Navíc se mi kineziologický test také ukázal jako cenný pomocník při jejich výběru, proto nyní nabízím možnost vytestovat konkrétní esence přes něj.

Studovala jsem u Moniky Žižkové Kaniové (1.-4. stupeň) a Miloslavy Rutové (5.-10. stupeň, Jednota), viz CERTIFIKÁTY.

 

Cena: 500,- Kč za 1 odblokování (cca 1,5 hodiny).